Đóng QC
Truyện xã hội
Làng chài (Update phần 30)
Kẻ thất lạc (Update phần 41) - 69deluxe
Dũng (Update phần 187)
Kẻ thất lạc (Update phần 41) - 69deluxe
Tổ chức Mỹ nhân (Update phần 7)
Dũng (Update phần 176)
Dũng (Update phần 37)
Kẻ thất lạc (Update phần 41) - 69deluxe
Nhã Phương (Update phần 70) - 69deluxe
Phận gái giang hồ (Update phần 4)